Chủ đầu Tư: Chi Loan

Địa Chỉ : Quận 4

Thiết Kế : Nội Thất Văn Phòng

Đơn Vị Thi Công: Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất AN PHÚ