Chủ đầu tư: Anh Tùng

Quy Mô: 78m2

Thiết kế Căn Hộ

Đơn vi thi công : Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất An Phú