Chủ Đầu Tư: Anh Hiển

Quy Mô 150m2

Nội Thất Nhà Phố

Đơn Vị Thi công: Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất An Phú