Chủ Đầu Tư: Anh Duy Mạnh

Địa Chỉ: Q8

Quy mô: 160m2

Đơn vị thi công :  Công Ty THNN Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất An Phú